PRAN Media Institute PRAN Media Institute PRAN Media Institute PRAN Media Institute PRAN Media Institute PRAN Media Institute
PRAN Media Institute
PRAN Media Institute
Home » Indian Visiting Faculty » Visiting Faculty Profiles

Visiting Faculty Profiles


Visiting Faculty Profiles
  • Deepak Sharma (Print Media Expert)
  • Rajat Madhok (UNICEF)
  • Savita Jhingan (MH1 News)
  • Anurag Punetha (Sahara Samay)